Powrót

Ceny biletów okresowych

       (obowiązują od 01.04 2015 r.)

Rodzaj biletów

Ważność w strefie biletowej

Cena biletu

Normalnego

Ulgowego 50%

Ulgowego 75%3)

I. BILETY OKRESOWE IMIENNE – uprawniające osobę wskazaną na karcie BKM
do nieograniczonej liczby przejazdów na określonych liniach w czasie ważności biletu

1. Bilety miesięczne lub 30 dniowe – ważne w danym miesiącu lub przez 30 dni od daty wskazanej przy zakupie

a) bilet na 1 linię dzienną lub nocną

I

74,00 zł

37,00 zł

18,50 zł

I + II

80,00 zł

40,00 zł

20,00 zł

b) bilet sieciowy na linie dzienne

I

88,00 zł

44,00 zł

22,00 zł

c) bilet sieciowy na linie dzienne
i nocne

I

92,00 zł

46,00 zł

23,00 zł

I + II

120, 00 zł

60,00 zł

30,00 zł

2. Bilety 14 dniowe – ważne przez 14 dni od daty wskazanej przy zakupie

a) bilet sieciowy na linie dzienne

I

66,00 zł

33,00 zł

-

b) bilet sieciowy na linie dzienne
i nocne

I + II

76,00 zł

38,00 zł

-

3. Bilety 90 – dniowe – ważne przez 90 dni od daty wskazanej przy zakupie

a) bilet sieciowy na linie dzienne
i nocne

I

256,00 zł

128,00 zł

-

4. Bilety semestralne uczniowskie1) – ważne od 1.09 do 31.01 lub od 1.02 do 30.06

a) bilet sieciowy na linie dzienne

I

-

205,00 zł

-

b) bilet sieciowy na linie dzienne
i nocne

I

-

214,00 zł

-

I + II

-

279,00 zł

-

5. Bilety semestralne studenckie2) – ważne przez 140 dni od daty wskazanej przy zakupie

   bilet sieciowy na linie dzienne
i nocne

I

-

195,00 zł

-

I + II

-

260,00 zł

-

II BILETY OKRESOWE NA OKAZICIELA – uprawniające osobę dysponującą biletem do nieograniczonej liczby przejazdów w czasie jego ważności.

Bilet miesięczny lub 30-dniowy sieciowy na linie dzienne
i nocne

I + II

140,00 zł

           

1) bilet semestralny uczniowski przysługuje uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do ukończenia 23 roku życia - na podstawie ważnej legitymacji szkolnej (wzór MEN-I/50/2 lub ART.-II/292/3),

2)bilet semestralny studencki przysługuje studentom w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym - na podstawie ważnej legitymacji studenckiej,

3) bilet z ulgą 75% przysługuje tylko uczącym się dzieciom i młodzieży posiadającym ważną Bydgoską Kartę Rodzinną 3+.

ZPodstawa prawna:

Uchwała Nr VIII/4915 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w Bydgoszczy