Powrót

Przewóz osób w krajowym transporcie drogowym

 Wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Podstawa Prawna:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, (Dz. U. z 2007 roku Nr 125, poz. 874 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. nr 235 poz. 1726).
 • Uchwała Nr LXIV/1213/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 8 lutego 2006 r. – w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. Nr 29 poz. 463)


Wymagane dokumenty:

 1. W przypadku składania wniosku o wydanie lub zmianę zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym:
  • Wniosek
  • Kserokopia licencji
  • Proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych długość linii komunikacyjnej podaną w kilometrach i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy.
  • Schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami (sporządzone na kopii planu miasta lub mapy topograficznej w skali min. 1:25000 w przypadku linii obejmujących swym przebiegiem miasto Bydgoszcz, a na kopii mapy w skali min. 1:300 000 w przypadku linii obejmujących swym przebiegiem miasto Bydgoszcz i powiat bydgoski).
  • Potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi.
  • Zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach (załącznik nr 1 do karty usługi).
  • Cennik.
  • Wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy (załącznik nr 2 do karty usługi).
 2. W przypadku składania wniosku o wydanie lub zmianę zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym:
  • Wniosek (załącznik nr 1 do karty usługi).
  • Kserokopia licencji.
  • Informacja określająca grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu.
  • Proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów i przyjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej podaną w kilometrach, i odległości między przystankami oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy.
  • Schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami (sporządzone na kopii planu miasta lub mapy topograficznej w skali min. 1:25000 w przypadku linii obejmujących swym przebiegiem miasto Bydgoszcz, a na kopii mapy w skali min. 1:300 000 w przypadku linii obejmujących swym przebiegiem miasto Bydgoszcz i powiat bydgoski).
  • Potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków innych niż zlokalizowanych przy drogach publicznych, ustalone z właścicielami lub zarządzającymi.


Opłaty:

Opłaty zgodnie z :

 • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. nr 235 poz. 1726).Termin załatwienia sprawy:

 • Do 30 dni od daty złożenia wniosku.


Jednostka odpowiedzialna:

 • Wydział Organizacji Transportu Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznejw Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85 – 844 Bydgoszcz pokój nr 312, tel. (052)582 27 64


Tryb odwoławczy:

 • Na podstawie art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, od wydanego zezwolenia służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Załączniki:
Pobierz plik (wniosek 10.pdf)załącznik 2[ ]175 kB
Pobierz plik (wniosek8.pdf)Wniosek[ ]218 kB
Pobierz plik (wniosek9.pdf)załącznik 1[ ]17 kB