Powrót

Aktualności drogowe

Czasowa organizacja ruchu na północnej jezdni ul. Akademickiej na odcinku od ul. Korfantego do ul. Igrzyskowej

Z informacji otrzymanych od wykonawcy robót budowlanych przy realizacji Budowy linii tramwajowej do Fordonu - uprzejmie informujemy, że prace na ul. Akademickiej przy skrzyżowaniu z ul. Kaliskiego oraz na odcinku od ul. Kaliskiego do ul. Igrzyskowej zostaną przedłużone do: 21.12.2014r.

Czytaj więcej...

Utrudnienia na ulicy Fordońskiej

Czytaj więcej...Czytaj więcej...Opierając się na informacjach otrzymanych od wykonawcy robót budowlanych, przy realizacji inwestycji pn. „Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w Bydgoszczy", uprzejmie informujemy, że na czas zasypywania toru tłuczniem, zaplanowane zostało zamknięcie jednego pasa ruchu na jezdni północnej ul. Fordońskiej (w kierunku do Centrum) na odcinku od łącznika ul. Startowej do ul. Ścieżka w okresie od: 21.12.2014r. do: 22.12.2014r w godzinach nocnych od: 23:00 do: 04:30.

Za utrudnienia przepraszamy

Interwencyjne równanie dróg gruntowych

Czytaj więcej...Czytaj więcej...Mimo całkowicie zrealizowanego harmonogramu równania ulic gruntowych w 2014 roku w dalszym ciągu prowadzimy prace polegające na poprawie ich stanu.

Czytaj więcej...

Zmiany w organizacji ruchu w rejonie ulic: Fordońska, Łowicka, Wiślana

Czytaj więcej...Czytaj więcej...Uprzejmie informujemy, że od: 16.12.2014r. do: 06.01.2015r. w związku z budową kanalizacji oraz przebudową pasa wyłączenia z ul. Fordońskiej w łącznicę Centrum – Mariana Rejewskiego (układ drogowy przebudowywany w związku z budową IKEA) w obrębie węzła drogowego Fordońska – Mariana Rejewskiego konieczne jest zamknięcie łącznicy Centrum – w kierunku „Family Parku" oraz pasa wyłączenia łącznicy Centrum – Mariana Rejewskiego.

Czytaj więcej...