Powrót

Aktualności drogowe

Czasowa organizacja ruchu na ul. Fordońskiej i Kamiennej

Czytaj więcej...Czytaj więcej...Z informacji uzyskanych od Dyrekcji Kontraktu budowy linii tramwajowej do Fordonu, uprzejmie informujemy, że na południowej jezdni ul. Fordońskiej (kierunek do Fordonu) w dniach od: 12.07.2014 do: 30.11.2014r oraz północnej jezdni ul. Kamiennej (kierunek do centrum) w dniach od: 12.07.2014r do: 31.12.2014r zostaną wprowadzone zmiany w czasowej organizacji ruchu.

Czytaj więcej...

Budowa IKEA

Czytaj więcej...Czytaj więcej...

Czasowa organizacja ruchu w związku z rozbudową i przebudową układu drogowego dla potrzeb Inwestora firmy IKEA w rejonie ulic: Fordońska, Łowicka, Wiślana.

 

Czytaj więcej...

ul. Matki Teresy z Kalkuty zamknięta

Czytaj więcej...Czytaj więcej...Informujemy, że zgodnie z przekazywanymi wcześniej informacjami, od 8 lipca zostanie zamknięta ulica Matki Teresy z Kalkuty.

 

Nowa trasa linii "C" obsługującej Regionalne Centrum Onkologii.

Dojazd do Regionalnego Centrum Onkologii będzie się odbywał od ul. Romanowskiej. Na czas zamknięcia ul. Matki Teresy z Kalkuty, północna jezdnia ul. Akademickiej (odcinek wschodni) przy skrzyżowaniu z ul. Matki Teresy z Kalkuty będzie zamknięty dla ruchu kołowego, przy czym południowa jezdnia ul. Akademickiej przy skrzyżowaniu z ul. Rejewskiego będzie dwukierunkowa z możliwością przejazdu w kierunku ul. Lewińskiego i ul. Rejewskiego w obu kierunkach

fot. Inwestycja w rejonie ulicy Matki Teresy z Kalkuty. 6.07.2014 r.

Nowa nawierzchnia również na Placu Weyssenhoffa

Czytaj więcej...Czytaj więcej...Oszczędności po rozstrzygniętych  przetargach na remont bydgoskich ulic pozwoliły nam zwiększyć zakres tych prac. Zaplanowaliśmy modernizację dodatkowych ulic na łącznej powierzchni 13 380 m2.

Nowy asfalt zostanie ułożony m.in. na Placu Weyssenhoffa, uzupełniając w ten sposób wcześniejszy remont wschodniej jezdni Al. Ossolińskich. Prace rozpoczną się 14 lipca.

Ponadto, wyremonotwany zostanie kolejny odcinek w ciągu ul. Fordońskiej -  pomiędzy ulicą Jana Brzechwy i Rondem Dr Stefana Buxakowskiego.

Nową nawierzczhnię bitumiczną  uzyska również ulica Wyszogrodzka.

Czytaj więcej...