Powrót

Prace w obszarze Starego Rynku

stopstop
Uprzejmie informujemy, że zaszła konieczność przedłużenia do 14 sierpnia br. zamknięcia ul. Grodzkiej na odcinku od ul. Podwale do ul. Przy Zamczysku.

Powodem są trwające prace sieciowe i związane z naprawą elewacji przyległych obiektów. W związku z tym, do czasu zakończenia wszystkich robót, można się spodziewać chwilowych utrudnień w ruchu, włącznie z zatrzymywaniem pojazdów przez osoby uprawnione na ulicy Podwale i ul. Jana Kazimierza w celu zapewnienia obsługi prowadzonych inwestycji przy ul. Podwale i Stary Rynek.
Ze względów bezpieczeństwa, całodobowy postój taxi z ul. Jana Kazimierza zostanie przeniesiony na ul. Batorego. Natomiast postój nocny będzie możliwy na całej długości ulicy.

Bardzo prosimy o bezwzględne stosowanie się do poleceń osób regulujących ruch w obrębie opisanych ulic i zachowanie szczególnej ostrożności.