Powrót

Co na Grunwaldzkiej za unijne pieniądze?

Budowa ulicy GrunwaldzkiejBudowa ulicy Grunwaldzkiej
Złożony przez nas wniosek uzyskał 113 mln. zł. unijnego wsparcia finansowego dla inwestycji za prawie 150 mln.

Za tę kwotę na ulicy Grunwaldzkiej wybudujemy m.in.:
• dwie dwupasmowe drogi z kierunku Centrum na Osową Górę i z Osowej Góry w kierunku do Centrum,
• chodniki oraz ścieżki rowerowe (ciągi pieszo-rowerowe, ciągi pieszo jezdne) na odcinku od Węzła Zachodniego do granicy Miasta,
• zatoki dla autobusów, przystanki, wiaty,
• wydzielimy specjalny pas ruchu dla autobusów tzw.BUSPAS od skrzyżowania z ulicą Skośną do skrzyżowania z ulicą Flisacką,
• drogi dojazdowe oraz drogi lokalne, oddzielające ruch lokalny od ruchu tranzytowego,
• skrzyżowania jednopoziomowe z sygnalizacją świetlną,
• obiekt inżynierski na Strudze Flis - most o konstrukcji stalowej z blach karbowanych, opartej na monolitycznie wykonanych ławach żelbetowych,
• oświetlenie uliczne,
• elementy chroniące środowisko,
• elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
• przebudujemy kolidujące elementy istniejącej infrastruktury technicznej,
• przeprowadzimy rozbiórkę budynków kolidujących z inwestycją,
• dokonamy wycinki drzew kolidujących z projektowanymi elementami,
• punkt do ważenia pojazdów z systemem preselekcji (do wyłapywania ciągników siodłowych z przeciążonymi naczepami),
• rozbudujemy systemu ITS wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej,
• rozbudujemy ulice sąsiadujące z ul. Grunwaldzką,
• przebudujemy i dobudujemy kanalizację deszczową.