Powrót

ul. Czackiego bez przejazdu od 16.04

Informujemy, że w związku z budową przyłącza wodociągowego ul. Czackiego, na wysokości nr 22-24 (odcinek pomiędzy ul. Skrajną i Mylną) będzie tymczasowa zamknięta. Objazd dla pojazdów jadący od strony ul. Bielickiej możliwy poprzez ul. Skrajną i Mylną, dla pojazdów jadących od strony ul. Leszczyńskiego poprzez ul. Inowrocławską i Bielicką.
Planowany termin zakończenia prac: 20-04-2018r.