Powrót

ul. Cicha bez przejazdu od 02.01.

Uprzejmie informujemy, że od 02.01.2017r. na ul. Cichej (na wysokości nr 47-49) będą wykonywana prace związane z budową przyłącza ciepłowniczego. Przedsięwzięcie będzie realizowane w trzech etapach.
W terminie od 02.01. do 10.01.2017r. oraz od 17.01. do 21.01.2017r. zostanie zamknięty dla ruchu kołowego odcinek ul. Cichej między ul. Lelewela, a ul. Mierosławskiego. W pozostałym okresie prace będą realizowane przy zamknięciu połowy jezdni - ruch pojazdów będzie możliwy przemiennie po jednym pasie ruchu.

Planowany termin zakończenia prac to: 21.01.2017r.